Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου

2013-11-26 20:13

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Επικύρωση αποφάσεων 12ου Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Δύο είναι τα θέματα που αφορούν στο νομό μας:

1) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Φιλιατών για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής κοινότητας Κοκκινολιθαρίου (Προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 12.500 ευρώ και ορισμό δύο (2) μελών με τον αναπληρωτή τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

2) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων των κεντρικών αγωγών και οριοθέτηση του ρέματος στον οικισμό Συβότων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.)