Συνεδρίαση Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου

2014-12-08 20:18

 

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών

Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης  τα εξής:

 

1) Εκλογή Αντιπροέδρου.

2) Καταγραφή όλων των ιατροκοινωνικών – προνοιακών δομών σε όλα τα επίπεδα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (πρόταση του μέλους της Επιτροπής κ. Κων/νου Μπασιούκα).

3) Ταύτιση των Υγειονομικών Περιφερειών με τις Διοικητικές Περιφέρειες (πρόταση του μέλους της Επιτροπής κ. Βασιλικής Μπούμπα).