Συνεδρίαση Δ.Σ Ηγουμενίτσας την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

2013-10-05 10:53

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2013,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ

Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2012 έως 31/12/2012 του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Την ίδια μέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας θα συνεδριάσει επίσης και θα προβεί στην λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Αντικατάσταση μέλους στο ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας".

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 2ο

Ανάθεση του έργου "Κοπή επικίνδυνων δέντρων".

-Εισηγητής: Αθανασίου Κωνσταντίνος – Προϊστάμενος Δ/νσης

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ 3ο

Ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Επί της αιτήσεως των Νικόλαου Νικολάου, Χρήστου Νικολάου & Δημήτριου Μητσέλου σχετικά με την κατασκευή κλίμακας μεταξύ των οδών 102 και 108 της 3ης Π.Ε. του Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Οριστική παραλαβή της μελέτης "Τεχνικογεωλογική εξέταση στη θέση Βρύση Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας".

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παροχή έγγραφης γνωμοδότησης σε υπόθεση του Δήμου.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Επί αιτήσεων εταιρείας VODAFON για αναπροσαρμογή και παράταση ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης για τις θέσεις "Βαράθι" και "Γωνιά".

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση κοινοτικού ελαιώνα στη θέση «Κούλες» της Τ.Κ. Μαργαριτίου.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αγορά ενός μεταχειρισμένου ελκυστήρα επικαθήμενου (κιν. τράκτορα) μετά μίας επικαθήμενης ρυμουλκούμενης πλατφόρμας.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2014.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε ημερίδα με θέμα "Μεταβολικά νοσήματα και καρδιοαγγειακές νόσοι".

-Εισηγητής: Δήμαρχος.