Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Ηγουμενίτσας

2014-09-23 12:00

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει αύριο Τετάρτη

24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.

Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Ν.11389/1993 και του Ν.22286/95
Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής

παραλαβής δημοτικών προμηθειών και εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ.28/1980.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός δημοτικών συμβούλων οι οποίοι θα συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση δημοτικών έργων και εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης των 5.869 €

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του N.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν, να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Κανονισμού Καθαριότητος του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ηγουμενίτσας στις «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Θεσπρωτίας Α.Ε. ‘‘Regina Mare’’ – Πέρδικα».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και εισήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών διαδικτύου» (Αμιγή και μικτά καταστήματα).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Συγκρότηση επιτροπής αδελφοποιήσεων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.

 Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν σ’ αυτήν.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» (Κ.Ε.Δ.Η.). -Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ηγουμενίτσας» (Δ.Ε.Υ.Α.Η.). Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων (Άρθρο 61 παρ. 4 του Ν.4257/11-4-2014).

Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” (πρώην Δήμου Παραποτάμου).

Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ” (πρώην Δήμου Παραποτάμου).

Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ” (πρώην Δήμου Παραποτάμου).

Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο

Παραλαβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής οικισμού Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας. Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση διαδικασίας ανάρτησης Β’ Κεφαλαίου 6ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας

Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο

Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο

Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο

Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του Υποέργου της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ" με τίτλο: "Οριζόντιες Ενέργειες Υποστήριξης - Υπηρεσίες Συμβούλου για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»"

Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 29ο

Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ» (ακρωνύμιο Net-LAM).

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 30ο

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «Net-LAM».
Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο

Έγκριση πραγματοποίησης Ευρωπαϊκού Συνεδρίου στην Ηγουμενίτσα από τις 08 έως τις 10 Οκτωβρίου 2014 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                        ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ