Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Ηγουμενίτσας

2014-04-09 13:23

Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας με 30

συνολικά θέματα στην ημερησία διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποκατάστασης μελετητή και έγκριση της εκπόνησης και των επόμενων σταδίων της ανατεθείσας μελέτης από τον ανάδοχο, της μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης 6ης Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ”.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου και τεχνικών στη θέση «ΣΟΛΟ» της Τ.Κ. Καστρίου” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο νέο κτίριο κοινωνικών και πολιτιστικών δομών του Δήμου Ηγουμενίτσας”.

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή - αντιστήριξη δρόμου από τη βρύση Σόλο έως όρια Μαυρουδίου (οικία Παππά)”.

ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή δρόμου στα Πεστιανιώτικα της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας”.

ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση οικοπέδου στον Οικισμό Ζέρβα προς το «Ίδρυμα Μελά» για κατασκευή Νηπιαγωγείου.

ΘΕΜΑ 9ο: Σχετικά με τη σύνταξη ή μη της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας κατά την Β1 Φάση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Συβότων Ν. Θεσπρωτίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Εξοπλισμός χώρων άθλησης και αναψυχής στις τοπικές κοινότητες Γραικοχωρίου, Μαυρουδίου και Νέας Σελεύκειας» στο Πρόγραμμα LEADER.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Επισκευή αρδευτικού έργου πλησίον πύργου Λυγιάς περιοχής Δήμου Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα LEADER.

ΘΕΜΑ 12ο: Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πλακοστρώσεων –αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στη Ν. Σελεύκεια» και έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Πλακοστρώσεις – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στη Ν. Σελεύκεια» στο Πρόγραμμα LEADER.

ΘΕΜΑ 13ο: Παραλαβή σταδίου οριστικής μελέτης σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Ηγουμενίτσας και Δήμου Φιλιατών.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για ενοικίαση καταστήματος «Πέτρινο» στην Τ.Κ. Παραποτάμου μετά από διαπραγμάτευση.

ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 24/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

ΘΕΜΑ 16ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 40/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

ΘΕΜΑ 17ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 50/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Αναδάσωση στη θέση “Φούροβο ή Φούρβια” του Δ.Δ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΘΕΜΑ 19ο: Έκφραση γνώμης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 79/21.02.2013 της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσπρωτίας, σχετικά με την αδειοδότηση τοποθέτησης πλωτής εξέδρας από την εταιρεία NEILSON HELLAS Α.Ξ.Τ.Ε. (Ξενοδοχείο "RETREAT"), συνολικού εμβαδού 95,95τμ, αποτελούμενη από 5 τεμάχια, εντός θαλάσσιου χώρου, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, στη θέση «ΜΠΕΛΛΑ ΒΡΑΚΑ» στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΘΕΜΑ 20ο: Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση έκτασης, μετά από δημοπράτηση, εμβαδού 4.000τμ στη θέση «ΜΠΛΟΤΣΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

ΘΕΜΑ 21ο: Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση έκτασης, μετά από δημοπράτηση, εμβαδού 4.000τμ στη θέση «ΓΩΝΙΑ» της Τοπικής Κοινότητας Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

ΘΕΜΑ 22ο: Ανάθεση εργασιών κοπής χόρτων και καθαρισμού κοιμητηρίων στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

ΘΕΜΑ 23ο: Ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου.

 ΘΕΜΑ 24ο: Ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου.

ΘΕΜΑ 25ο: Ανάθεση καθαρισμού δημόσιων τουαλετών του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΘΕΜΑ 26ο: Παραχώρηση γραφείων στο παλαιό Δημαρχείο για την στέγαση των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΘΕΜΑ 27ο: Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων: α) NC NET β)NET-LAM.

ΘΕΜΑ 28ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν στα πλαίσια των έργων με τίτλο: α) «Δημιουργία δικτύου οικοσυστημάτων για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Διασυνοριακής περιοχής» (ακρωνύμιο NCNET). β) «Δημιουργία ενός μόνιμου ιστοχώρου προσφοράς υπηρεσιών στα σκάφη αναψυχής στη Νότια Αδριατική και το Ιόνιο» (ακρωνύμιο NΕΤ-LAM).

ΘΕΜΑ 29ο: Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ).

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης