Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Ηγουμενίτσας

2014-02-24 15:43

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, με δύο  αυτών να  αφορούν στο χωριό μας.

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πεζόδρομου Ελ. Βενιζέλου» στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης για αλλαγή χρήσης αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς σε τουριστικό.

ΘΕΜΑ 3ο

Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Ηγουμενίτσας καθώς και της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η Εθνική Αντίσταση» στο Ο.Τ. 25 για αλλαγή χρήσης του συγκεκριμένου Ο.Τ. από “Βρεφονηπιακό Σταθμό” σε “Εκπαίδευση” (Νηπιαγωγείο).

ΘΕΜΑ 4ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπλήρωσης του σκοπού της δωρεάν παραχώρησης με την αριθμ. 245/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 21 του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ» στην ενορία Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ηγουμενίτσας για ανέγερση νέας Εκκλησίας.

ΘΕΜΑ 5ο

Επί της εισηγήσεως της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Κατευθύνσεις για την έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της 5ης Π. Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ”.

ΘΕΜΑ 7ο

Επί του αιτήματος της «ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. – Ε. ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ – Π. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε.» σχετικά με τη χορήγηση άδειας έρευνας – εκμετάλλευσης λατομείου σε έκταση εμβαδού 98.807,88τμ στο Δ.Δ. Αργυρότοπου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 

ΘΕΜΑ 8ο

Επί του αιτήματος της «ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. – Ε. ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ – Π. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε.» σχετικά με τη χορήγηση άδειας έρευνας – εκμετάλλευσης λατομείου σε έκταση εμβαδού 93.465,38τμ στο Δ.Δ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας..

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση εκμίσθωσης, μετά από δημοπράτηση, του υπ’ αριθ. 131 τεμαχίου του Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας, έκτασης 10.949τμ, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για αγροτική καλλιέργεια (τριφυλλιού, βρώμης, καλαμποκιού και λειμώνων) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης.
 

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση εκμίσθωσης, μετά από δημοπράτηση, του υπ’ αριθ. 108 τεμαχίου του Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας, έκτασης 4.296τμ, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για αγροτική καλλιέργεια (τριφυλλιού, βρώμης, καλαμποκιού και λειμώνων) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση εκμίσθωσης, μετά από δημοπράτηση, του υπ’ αριθ. 222 τεμαχίου του Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας, έκτασης 11.517τμ, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για αγροτική καλλιέργεια (τριφυλλιού, βρώμης, καλαμποκιού και λειμώνων) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης.
 

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση εκμίσθωσης, μετά από δημοπράτηση,  έκτασης εμβαδού 12.450,00τμ από το υπ’ αριθ. 992 τεμάχιο Διανομής του αγροκτήματος Γραικοχωρίου 1959 της Τ.Κ. Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για δενδροκομία (οπορωφόρα – εσπεριδοειδή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης.


ΘΕΜΑ 13ο

Χορήγηση νέων αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2014.

 

ΘΕΜΑ 14ο

Χορήγηση νέων αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

 

ΘΕΜΑ 15ο

Τροποποίηση αδειών υπαίθριου εμπορίου ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητας του δικαιούχου.

 

ΘΕΜΑ 16ο

Ανανέωση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για μια τριετία.
 

ΘΕΜΑ 17ο

Επιβολή προστίμων αυθαίρετης βόσκησης στην Δ.Κ. Πέρδικας.

ΘΕΜΑ 18ο

Επί αιτήσεως Παπανδρέου Βασιλείου για παράταση της μίσθωσης του τουριστικού αναψυκτηρίου - περιπτέρου στην Πέρδικα.

 

ΘΕΜΑ 19ο

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Περίφραξη γηπέδου Μαζαρακιάς».

ΘΕΜΑ 20ο

Τροποποίηση της αριθμ. 190/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την χρηματοδότησης του Δήμου μας από το Υπ. Ανάπτυξης για αντιπλημμυρικά έργα.

 

ΘΕΜΑ 21ο

Καθορισμός ατόμων & ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΚΗΦΗ) σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. οικ.3816/12-2-14 έγκριση του ΥΠΕΣ.

 

ΘΕΜΑ 22ο

Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας, που αφορούν διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης από λάθος χρεώσεις στην κατανάλωση νερού στην Δημοτική Ενότητα Συβότων.

ΘΕΜΑ 23ο

Λήψη απόφασης επί της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με την Εταιρεία «Κ.Ε.Κ. TECHVISION Ε.Π.Ε.».

 

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και βενζίνης) για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, των Νομικών Προσώπων (ΠΑΚΠΠΟ & ΔΕΥΑΗ) και των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2014 – 2015.

 

ΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και βενζίνης) για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, των Νομικών Προσώπων (ΠΑΚΠΠΟ & ΔΕΥΑΗ) και των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, των Νομικών Προσώπων (ΠΑΚΠΠΟ & ΔΕΥΑΗ) και των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος.

 

ΘΕΜΑ 27ο

Σχετικά με το αριθμ. πρωτ. 7/2014 έγγραφο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορύτιανης, για ανάκληση της δωρεάς οικοπέδων και κτηρίων προς την πρώην κοινότητα Κορύτιανης της Δ.Ε. Παραποτάμου.

 

ΘΕΜΑ28ο

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή οριστικών συμβολαίων με Παναγιώτη Λιοπιάρη