Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Ηγουμενίτσας

2013-12-16 10:26

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας συνεδριάζει στις 18 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) και καλείται να λάβει αποφάσεις

στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2014.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013. Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έκφραση άποψης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων των κεντρικών αγωγών και οριοθέτηση του ρέματος στον οικισμό Συβότων».

Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος – Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 4ο 

Έκφραση άποψης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή προβλήτα φόρτωσης αδρανών υλικών στον όρμο Πλαταριάς Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας».

Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος – Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης: «Ίδρυση νέου κοιμητηρίου Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος – Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος.