Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Ηγουμενίτσας

2013-06-10 20:17

Η συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Ηγουμενίτσας έχει οριστεί για τις 12  Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3).Τα προς συζήτηση θέματα είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο
Λήψη απόφασης επί της πρότασης εκτροπής κυκλοφορίας παραλιακής οδού κατά το χρόνο της κατασκευής του έργου «Οδοποιία Β' φάσης Λιμένος».
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 2ο
Αλλαγή αντικειμένου μελέτης για το ΧΥΤΑ Κορύτιανης.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 3ο
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 4ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ολοκλήρωση του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο Τ.Δ. Μαζαρακιάς» του πρώην Δήμου Μαργαριτίου.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.


ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ματαίωσης διάλυσης σύμβασης - συνέχιση εργασιών του έργου "Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου" του πρώην Δήμου Μαργαριτίου.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.


ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση της διαδικασίας ανάρτησης τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πλαταριάς, με αλλαγή θέσης του δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 72Α και Ο.Τ. 72Β στην Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας και εκδίκαση ενστάσεων.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.


ΘΕΜΑ 7ο
Λήψη κανονιστικής απόφασης «Κανονισμός Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Οδοποιίας κατά τη θερινή περίοδο στη Δ.Κ. Πέρδικας και τη Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας».-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού οικονομικών ετών 2011 και 2012 του Ν.Π.Ι.Δ. ''Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηγουμενίτσας''.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση λειτουργίας λεωφορείου για την αστική γραμμή Πέρδικα - Παραλίες.
-Εισηγητής: Κώστας Σπυρίδων – Δημοτικός Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ 10ο
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου "Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Μαργαριτίου".
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου "Αποπεράτωση αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)".
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου "Βελτίωση δρόμου από Μαζαρακιά έως Βασιλικό".
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, Τμήματα Υδαταγωγών Πλαταριάς – Καρτερίου - Συβότων" Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση – αποκατάσταση οδών τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Ηγουμενίτσας".
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο
Ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων στις Δ.Ε. Μαργαριτίου και Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.