Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου

2013-07-20 14:59

Για την προσεχή Τετάρτη 24 Ιουλίου και ώρα 20:00 στην Παραμυθιά  έχει οριστεί η συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Σουλίου με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής:

1)Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ.

2)Τροποποίηση Προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2013.
3)Έγκριση της αριθμ. 57/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Αρωγή περί: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
4)Απ΄ευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών( ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ) στην Δ.Κ Παραμυθιάς.

5) Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετης βόσκησης ζώων στις Δημοτικές Βοσκές Τ.Κ. Σαλονίκης.

6)Εισαγωγή ζώων στις Δημοτικές Βοσκές, έτους 2013.

7)Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

8) Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου στην Τ. Κ Γλυκής για πραγματοποίηση συναυλίας.

9) Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013

10) Αποδοχή και κατανομή πίστωσης 18.272,55 ευρώ για επισκευαστικές δαπάνες Σχολικών μονάδων του Δήμου μας.

11)Έγκριση Καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου.

12)Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων, στο πλαίσιο της Γ.Γ Νέας Γενιάς Νέα Γενιά σε Δράση, Δράση 1.1.

13)Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λαμπόβου) έτους 2013.