Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2013-11-03 10:35

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:00,  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-10-2013 συνεδριάσεως.

 

Τα θέματα τα οποία άπτονται του νομού μας είναι τα εξής;

 

 

 

1)Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 105245/4169/25-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση αποστραγγιστικής τάφρου στα όρια Ν. Θεσπρωτίας προς Τζάρα».

2)Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο (2) θυροφραγμάτων ασφαλείας του τοξωτού φράγματος του ποταμού Καλαμά της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

3)Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας.

4)Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού € 15.051,76 με ΦΠΑ.

5)Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

6)Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, χρηματικού ποσού στην Ειρήνη Φούντογλου του Μιχαήλ, που αφορά στην εκ παραδρομής καταβολή ποσού στην Εμπορική Τράπεζα, για την μεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 7885 η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

7)Έγκριση δαπάνης για την κατάθεση δικογράφων και επίδοση με δικαστικό επιμελητή δικογράφων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.