Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-07-04 11:39

 Την Παρασκευή 5-07-2013, και ώρα 10.00  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-06-2013 συνεδριάσεως .

Σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας τα προς  επικύρωσηθέματα είναι τα εξής:

1) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας Αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση πρανούς τμήματος της 5ης επαρχιακής οδού μεταξύ Αγιάς - Πέρδικας», αναδόχου εταιρείας «Στίβος – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.», μέχρι την 31-08-2013.

2) Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-05-2013 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ», για  την  περιορισμένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουμενίτσας, με  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)».

3) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Καλαμά», προϋπολογισμού € 205.000,00 με ΦΠΑ.

4) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Αποχετευτικού Δικτύου ΤΕΠ Ηγουμενίτσας με αποχέτευση Δήμου Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Β. Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 13-09-2013.

5) Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της κατά της υπ’ αριθμ. 16/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

6) Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-05-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας».

7) Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

8) Έγκριση δαπάνης για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιματιστικών σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

9) Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Π.Ε. Θεσπρωτίας.

10) Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “ADRIATIC MODEL FOREST – AMF”», προϋπολογισμού € 145.260,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC  2007-2013,  No 2 ord/0085/0.

11) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες επισκευής – συντήρησης θυροφραγμάτων φράγματος Ραγίου», προϋπολογισμού € 33.000,00 με ΦΠΑ.