Συνέδριο «AMF- Adriatic model forest» στην Ηγουμενίτσα

2014-02-13 19:41

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATICA 2007-2013,

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 στην Ηγουμενίτσα η 1η ημέρα του τριήμερου συνεδρίου του έργου «AMF- Adriatic model forest».

Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «AMF- Adriatic model forest» που έχει ως βασικό στόχο την πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων που αφορούν φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης τους. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα 2 του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATICA 2007-2013 – ‘Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και αντιμετώπιση κινδύνων’ και χρηματοδοτείται κατά 85% από τα ταμεία της Ε.Ε. και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Το έργο «AMF- Adriatic model forest»  έχει διάρκεια έως τον Δεκέμβριο 2014 με συνολικό προϋπολογισμό 1.590.108,32 €.  Το εταιρικό σχήμα αποτελείται: Croatian forest research institute / Κροατία (επικεφαλής), Biotechnical faculty/ Μαυροβούνιο, Faculty of Forest Science-Agricultural University of Tirana/ Αλβανία, Institute for Adriatic Crops (IAC) / Κροατία, Institute of Forestry / Σερβία, Šibenik-Knin County / Κροατία, Public Enterprise “Vojvodinašume” / Σερβία, Faculty of forestry of Sarajevo / Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Municipality of Ferrara / Ιταλία,  Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας /Ελλάδα.

Στα πλαίσια της συνάντησης ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης απηύθυνε χαιρετισμό καλωσορίζοντας τους εταίρους και ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους τόσο για το αντικείμενο του έργου AMF όσο και για το πρόγραμμα του τριήμερου συνεδρίου. Ο κ. Θωμάς Πιτούλης μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η βιώσιμη περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη στις χώρες της Αδριατικής βασισμένη στην αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των δασών ως πόρων μέσω της δημιουργίας και της εφαρμογής πολλαπλής χρήσης, διατομεακής και διασυνοριακής συνεργασίας. Οι εταίροι του έργου στοχεύουν να μοιραστούν την απαιτούμενη εμπειρία και να επωφεληθούν, από την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης των δασών, η οποία θα συμβάλει στην ομαλή συνύπαρξη της πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής, με την οικονομική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται η συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, αφού μόνο μέσα στο πνεύμα της αγαστής συνεργασίας μπορεί να επιτευχθεί η βιώσιμή ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της 1ης ημέρας του συνεδρίου, ακολούθησαν παρουσιάσεις των εταίρων αναφορικά με τα μοντέλα διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων της κάθε περιοχής που συμμετέχει στο έργο. Στο τέλος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων για τις πρακτικές που ακολουθούνται σε αυτόν τον τομέα από τις υπόλοιπες χώρες της Αδριατικής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων της Θεσπρωτίας, του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, της ΛΒ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων , της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας καθώς και εκπρόσωποι λοιπών φορέων και οργανισμών.