Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο τελικό συνέδριο του έργου "VERSO"

2014-10-06 18:11

Η Περιφέρεια Ηπείρου, συμμετείχε στο Τελικό Συνέδριο του έργου «VERSO»

(Volunteers for European Employment), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ζαλάγκερζεγκ της Ουγγαρίας στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2014. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG IVC.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, οι 8 συμμετέχουσες πολιτικές αρχές, παρουσίασαν τα Σχέδια Εφαρμογής καλών πρακτικών εθελοντισμού για την υλοποίηση εθελοντικών δράσεων με θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία με τη συνδρομή της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας εκπόνησε ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιφέρειας.

Με την παρουσίαση του Οδηγού Καλών Πρακτικών Εθελοντισμού, ολοκληρώθηκε το έργο «VERSO», έπειτα από μία περίοδο τριών περίπου ετών ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών εθελοντισμού, με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας.