Συμμετοχή πολιτών στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου

2014-10-06 18:29

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου

(άρθρο 178, Ν. 3852/2010) για την τρέχουσα περίοδο της Περιφερειακής Αρχής (2014-2019) καλούνται οι δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας Ηπείρου (όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, δηλ. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας) και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή, να υποβάλλουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους σε κλήρωση στην Περιφέρεια Ηπείρου, ως τις 9-10-2014.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο γραφείο 141 της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλ. Πύρρου 1 - Ιωάννινα (αρμόδιες υπάλληλοι: κ. Βασιλική Μπάρκα και κ. Αφροδίτη Τζόβα), και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης v.barka@php.gov.gr.

Μετά τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας θα διενεργηθεί κλήρωση, μεταξύ των ενδιαφερομένων δημοτών, ώστε με βάση τα αποτελέσματά της, να οριστούν τα μέλη - δημότες που θα μετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10-10-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο γραφείο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (γραφείο 205 της Περιφέρειας).