Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.ΠΕ. (Μορφωτικός, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πέρδικας)

2013-11-28 22:53

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Θανάσης Βενέτης

Αντιπρόεδρος: Στέλλα Κανταρτζοπούλου

Γραμματέας: Ροδούλα Καρίμαλη

Ταμίας: Κώστας Παπαδάτος

Eιδική Γραμματέας: Γιώτα Εμμανουήλ

Βοηθητική Ταμίας: Λίτσα Παπαζώη

Επόπτης Κτιρίου: Κατιάνα Κουλούρη

 

 

Ως άμεσες προτεραιότητες του νέου Δ.Σ τέθηκαν:

1)Η έκδοση ημερολογίου με παλιές φωτογραφίες από το χωριό (όποιος πιστεύει ότι έχει κάποια σπάνια και σε καλή κατάσταση που αξίζει να μπει, ας επικοινωνήσει με ένα από τα μέλη του Δ.Σ)

2) Διοργάνωση γιορτής τη 2η μέρα των Χριστουγέννων, αλλά και κοπή πίτας μετά τα Θεοφάνεια.

Συζητήθηκαν και άλλες προτάσεις για αργότερα, όπως η οργάνωση και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης.

Παρακαλούμε θερμά όποιον έχει ιδέες – προτάσεις όπως επικοινωνήσει με κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.