Σε πλήρη κυκλοφορία ο δρόμος Καρτέρι- Πάργα.

2013-11-22 20:59

Ο δρόμος Καρτέρι –Πάργα ο οποίος παραλίγο να εξελιχθεί σε σύγχρονο γεφύρι

της Άρτας λόγω των συνεχών καθυστερήσεων δόθηκε επιτέλους στην κυκλοφορία διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό όσους οδηγούς κάνουν χρήση του συγκεκριμένου τμήματος. Για την ακρίβεια σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του συγκεκριμένου δρόμου συνολικού μήκους 2 χιλιομέτρων το οποίο και εκκρεμούσε.