Σεμινάριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Ηγουμενίτσα

2013-10-15 09:57

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου στα πλαίσια του προγραμματισμού του για τη διαρκή ενημέρωση

των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών, διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών με θέμα: "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ". Εισηγητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Καραμάνης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Το σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα (Παράρτημα, Αμφιθέατρο ΤΕΙ Ηπείρου), την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, από τις 16:00 έως τις 21:00. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή έτους 2013 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2013. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω. Το σεμινάριο διατίθεται χωρίς κόστος συμμετοχής. Για να συμμετάσχει κανείς, απαιτείται έντυπη αίτηση, η οποία διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου καθώς και ηλεκτρονικά από το site του ΟΕΕ www.oe-e.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου στη διεύθυνση: Ν. Ζέρβα 28-30, 45332 Ιωάννινα, καθημερινά από 09:00 μέχρι 13:00 ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με fax στο 2651072194. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 14η Οκτωβρίου 2013. Η επιλογή συμμετεχόντων γίνεται με μοναδικό κριτήριο τη σειρά προτεραιότητας κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.