Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» (MedLS

2014-06-11 17:06

Η Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της

για προώθηση και προβολή των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» (MedLS) που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Στόχος του προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού των Eλληνικών και Ιταλικών περιοχών, μέσω της δημιουργίας μιας κοινής επωνυμίας «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής», η οποία θα σηματοδοτεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες στους πιο αντιπροσωπευτικούς τομείς : γαστρονομία, χαρακτηριστικά προϊόντα, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, προϊόντα χειροτεχνίας. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου με κοινό σήμα «MedLS», που θα χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση όλων των επιχειρήσεων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών στο χώρο των παραδοσιακών προϊόντων και του τουριστικού τομέα, ενώ θα προσελκύσει και νέα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο.

Πορεία υλοποίησης παραδοτέων έργου

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του έργου MedLS έχουν πραγματοποιηθεί τα κάτωθι :

Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου με τοπικά προϊόντα της περιοχής τα οποία προβλήθηκαν παρουσία πλήθους επισκεπτών στη διεθνή έκθεση Food Expo 2014 που υλοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15-17 Μαρτίου 2014. Παράλληλα έγινε ανταλλαγή προϊόντων με εκπροσώπους από την Ιταλία – μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου.

Πραγματοποίηση έρευνας σε επτά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Π.Ε. Ιωαννίνων με συμμετέχοντες μαθητές ηλικίας 6-10 ετών. Αντικείμενο της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης του μεσογειακού τρόπου ζωής ο οποίος βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή και την άσκηση. Μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών και πώς αυτές επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις.

Πραγματοποίηση έρευνας σε δείγμα 20 επιχειρήσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκείνων των τροφίμων που προάγουν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, την παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό της Ηπείρου. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή των φημισμένων, ονομαστών και ποιοτικών τοπικών προϊόντων της περιοχής, η αξιολόγηση της δυναμικής των προϊόντων και ο βαθμός εξωστρέφειάς τους, ο προσδιορισμός των υφιστάμενων καναλιών διανομής, οι ανάγκες και τα προβλήματα των προϊόντων, η διερεύνηση του τρόπου ενίσχυσης του συστήματος παραγωγής και διανομής των τοπικών αγροτικών προϊόντων. 

Συγγραφή Εγχειριδίου MedLS. Από κοινού με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου ολοκληρώνεται στο προσεχές διάστημα το εγχειρίδιο κανόνων και προϋποθέσεων για την ένταξη επιχειρήσεων στο δίκτυο MedLS.

Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης Επιχειρηματιών και Ευρύτερου Κοινού. Στόχος του γραφείου είναι να ενημερώνει την τοπική και επιχειρηματική κοινότητα για το έργο, τους στόχους και τις δράσεις του και κυρίως να κινητοποιεί και να ενθαρρύνει επιχειρηματίες της περιοχής να συμμετέχουν σε δράσεις προώθησης και προβολής των τοπικών προϊόντων και να ενταχθούν στο δίκτυο που προβλέπεται να συσταθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.  

Λειτουργία Γραφείου Τύπου το οποίο μεριμνά για τη δημοσιότητα και προβολή του έργου MedLS.

Στο προσεχές διάστημα και μέχρι το τέλος Αυγούστου που αναμένεται να υλοποιηθεί το έργο προβλέπεται να υλοποιηθούν ακόμη αρκετές δράσεις όπως :

Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε διεθνή έκθεση στην Ιταλία για την προβολή των τοπικών προϊόντων που προασπίζουν τον μεσογειακό τρόπο ζωής

Εκπόνηση οδηγού φορέων του Δικτύου MedLS                      

Εκπόνηση οδηγού μελών του δικτύου MedLS        

Υλοποίηση εκδηλώσεων – δρώμενων σε ανοικτό χώρο (road show)

Yλοποίηση ενημερωτικού – διαφημιστικού υλικού

Υλοποίηση εκπαιδευτικού υλικού για τη μεσογειακή διατροφή, πραγματοποίηση  ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολεία και μαθημάτων μαγειρικής.

Yλοποίηση συνεδρίου κλεισίματος του έργου