Προγράμματα δωρεάν φροντιστηριακής εκπαίδευσης

2013-09-24 16:28

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας με αρμοδιότητες

σε όλο το νομό Θεσπρωτίας, η Ιερά Μητρόπολη Παραμυθίας, ο Σύλλογος Φροντιστών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και ο Σύλλογος Κέντρων Ξένων Γλωσσών ανακοινώνουν, ότι ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για το σχολικό έτος 2013-2014. Δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν φροντιστηριακής εκπαίδευσης θα είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του Νομού και δεν παρακολουθούν μαθήματα σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

1) Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, γονέα ή κηδεμόνα.

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3) Επικυρωμένη φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2013, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση μέσω TAXIS, ETAK 2009 ή 2010 και τελευταίο Ε9, θεωρημένα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ για το 2013.

4) Επικυρωμένη φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67 % και άνω (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).
5) Επικυρωμένη φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της τελευταίας θεώρησης του βιβλιαρίου απορίας (αν υπάρχει).

6) Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον Ο.Α.Ε.Δ (αν υπάρχει).

7) Επικυρωμένη φωτοτυπία δικαστικής απόφασης επιμέλειας παιδιών (αν υπάρχει).

8) Υπεύθυνη Δήλωση (θα δίνεται από το γραφείο παραλαβής των αιτήσεων).

 

*Αδικαιολόγητα πολλά τα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση , ευτυχώς που υπάρχει και το... αν υπάρχει

 

Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών:

Από 23/9/2013 έως και 04/10/2013 κατά τις ώρες 09.00 - 13.00 στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ηγουμενίτσας που στεγάζεται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (ισόγειο). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2665360182 κα Αναγνωστοπούλου.

Από την υπηρεσία και τα φροντιστήρια τηρούνται αυστηρά τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και των οικογενειών τους.