ΠΟΡΕΙΕΣ ΤΕΛΟΣ

2013-07-07 17:34

Να φύγετε …να πάτε αλλού…

….σε δημοκρατική χώρα, όπου  επιτρέπονται οι διαδηλώσεις, γιατί στην χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας και της δημοκρατίας των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (βλέπε Ελλάδα) αυτές απαγορεύονται πλέον δια νόμου ... και ροπάλου ίσως;

Είχαμε αναφερθεί πριν λίγο καιρό στην πρόταση την οποία κατέθεσε ο Υπουργός (ποιος;) προστασίας (ποιας;) του Πολίτη (ποιου;) για την απαγόρευση των διαδηλώσεων με πρόσχημα την διασάλευση της τάξης, την φθορά ξένης περιουσίας και άλλα ευτράπελα. Πριν αλέκτωρ λαλήσει λοιπόν τρις το Συμβούλιο της Επικρατείας επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστα αντανακλαστικά και απίστευτη ταχύτητα στην έκδοση της απόφασης απεφάνθη φυσικά υπέρ της πρότασης Δένδια. (οποία πρωτοτυπία). Από τούδε και στο εξής λοιπόν ότι κι αν υφίστασθε από την δικομματική κυβέρνηση(?) Σαμαρά, καλό και πρέπον θα είναι να το βουλώνετε, άλλως… Διαβάστε λοιπόν πιο κάτω αυτούσια την απόφαση σταθμό για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, η οποία και συνιστά απαύγασμα δημοκρατίας και βγάλτε τα συμπεράσματα σας. Η εν λόγω είδηση όλως τυχαίως, ή μήπως σκοπίιμως; δεν έτυχε της δέουσας προσοχής από τα περισσότερα ΜΜΕ.

«Νόμιμο και συνταγματικό (αλοίμονο) κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Δένδια, το οποίο προβλέπει ότι σε πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η πλήρης κατάληψη του οδοστρώματος ούτε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας από ιδιαίτερα μικρές συναθροίσεις «σε σχέση με τη σημασία της συγκεκριμένης οδού για την εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αρμόδιος να κρίνει το μέγεθος των συναθροίσεων, ώστε να περιοριστούν σε τμήμα του οδοστρώματος, είναι ο αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος θα πρέπει να εκδώσει απόφαση -προφορική ή γραπτή- την οποία θα γνωστοποιήσει στους διαδηλωτές εντός 24ώρου. Κριτήρια για την έκδοση της απόφασης αποτελούν ο αριθμός αυτών που συμμετέχουν στη συνάθροιση, η σημασία της οδού για την κυκλοφορία των δημόσιων συγκοινωνιών, η τουριστική κίνηση της περιοχής, η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχαιολογικούς κ.ά.

Σημειωτέον ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για συναθροίσεις και πορείες που διοργανώνονται από πολιτικά κόμματα, από συνδικαλιστικές ενώσεις ή για συναθροίσεις ιστορικού εορτασμού και επετειακού χαρακτήρα. ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ!!!