Τάσεις &απόψεις

2013-04-02 17:14

Σε αυτή την ενότητα θα φιλοξενούνται σχόλια, απόψεις, επιστολές, άρθρα, κριτικές , επισημάνσεις και παροτρύνσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας (περδικιωτών και μη). Οι επιστολές των επισκεπτών θα δημοσιεύονται εφόσον δεν περιέχουν υβριστικές ή επιθετικές εκφράσεις και μπορούν να είναι επώνυμες ή ανώνυμες ανάλογα με την επιθυμία του αποστολέα.

Διεύθυνση αποστολής: lsoultanis@gmail.com