Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη στην Ηγουμενίτσα

2014-06-11 16:17

Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας

Ηπείρου κ. Απόστολος Οικονόμου θα βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα (κτίριο Π.Ε. Θεσπρωτίας) την Παρασκευή 13 Ιουνίου και ώρα 10.00 για να δεχτεί αιτήματα και προσφυγές πολιτών και επιχειρηματιών της περιοχής Θεσπρωτίας. Η περαιτέρω τύχη τόσο των προσφυγών, όσο και των αιτημάτων των πολιτών κρίνεται ως άγνωστη.