Οι υποψήφιοι από την Θεσπρωτία για τις προσεχείς εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου

2013-10-23 13:31

Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την 24 Νοεμβρίου 2013 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη

των νέων οργάνων διοίκησης. Η 15η Οκτωβρίου 2013 ήταν η τελευταία προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων βάσει της απόφασης προκήρυξης των εκλογών. Για την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του τμήματος κατατέθηκαν υποψηφιότητες από έξι παρατάξεις και μια μεμονωμένη ανεξάρτητη υποψηφιότητα.

Ο προσωρινός κατάλογος των υποψηφίων απο την Θεσπρωτία για την αντιπροσωπεία Π.Τ Ηπείρου έχει ως εξής:

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αλεξίου Παύλος

Κολιούσης Γεώργιος

Χεκίμογλου Αχιλλεύς

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παπαχρήστος Δημήτριος

Χρήστου Ηλίας-Δημήτρης

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κάτσης Μάριος

Παρόλα Αγγελική

ΔΙΑΔΡΑΣΗ

Παπαγιάννης Κωνσταντίνος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κασίμης Κοσμάς

Κοτσώνης Κωνσταντίνος

Σπύρου Φώτιος

Τσόγκας Ηρακλής

Για τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν αφού ελεγχθούν και επικυρωθούν, θα γίνει επίσημη οριστική ανακήρυξη των συνδυασμών και των προσώπων που θα συμμετέχουν στις εκλογές για τα τοπικά όργανα του ΤΕΕ\Τμήματος Ηπείρου.