Οδηγίες προς υποψηφίους & πολιτικά κόμματα

2015-01-12 19:27

Συνεδρίασε σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας η Διακομματική Επιτροπή για τις βουλευτικές

εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 25 Ιανουαρίου  2015 και κατόπιν εισηγήσεως του Δημάρχου Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλου και διαλογικής συζήτησης αποφάσισε τα ακόλουθα:

1) Η προβολή των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων θα γίνει ισότιμα και όχι ανάλογα με τη δύναμη που είχαν στη Βουλή.

2) Να υπάρξει αλληλοσεβασμός μεταξύ των κομματικών επιτελείων και των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ώστε να αποφευχθούν εντάσεις και διαπληκτισμοί.

3) Με ευθύνη των κομμάτων μπορούν να κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν στην  πλατεία Δημαρχείου  περίπτερα ή άλλες κατασκευές, οι διαστάσεις των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 μέτρα.

4) Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση με τη μέθοδο της διπλής αφίσας (σάντουιτς) & πετραχήλια στις κολώνες του Δήμου.

5) Ο Δήμος δίνει το δικαίωμα στα πολιτικά κόμματα ή το συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων για συγκεντρώσεις στους εξής χώρους: Πλατεία Δημαρχείου, Πνευματικό Κέντρο Πάνθεον, Πεζόδρομος Ηγουμενίτσας κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο και στα οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

6) Τα κόμματα θα γνωστοποιήσουν εγκαίρως στο Δήμο και στην Αστυνομία την ημερομηνία πραγματοποίησης των κεντρικών τους εκδηλώσεων.  

7) Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις δεν παραχωρούνται από το Δήμο. Η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα πολιτικά κόμματα ή το συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων θα γίνεται  με την προϋπόθεση της τήρησης των ωρών κοινής ησυχίας και ο βαθμός της έντασής τους δεν θα υπερβαίνει τα 70 db. στην πηγή εκπομπής.

8) Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως όμοιων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή αεροπανό, ο Δήμος υποχρεώνεται για την άμεση αφαίρεσή τους εκτός εάν ενημερωθεί ο Δήμαρχος σχετικά και έγκαιρα.

9) Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέι χρώματα κ.λπ., και η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων, όπως και σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001, όπως ισχύει.

10) Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σε άλλα κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων.

11) Αφίσες μπορούν να αναρτηθούν μόνο στους πίνακες ανακοινώσεων.