Νέες άδειες ταξί

2013-04-09 17:18

Στην υπογραφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, νέας άδειας Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου ή για μετατροπή υπάρχουσας  αδείας σε άλλο τύπο προέβη ο περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων είναι η 31η Μαϊου. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να προσδιορίσουν  την έδρα ή τις έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος της άδειας (ή αδειών), καθώς και τον αριθμό τους ανά έδρα.Την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθήσει ο καθορισμός του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ανά έδρα και εφόσον προκύπτει για κάποια από αυτές κενός αριθμός, θα συνεχίζεται η διαδικασία. Σε αντίθετη  περίπτωση εφικτή θα είναι μόνο η μετατροπή, με αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας ΕΔΧ ταξί σε άδεια ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο στην έδρα αριθμό αδειών. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για παραιτέρω πληροφορίες, καθώς και για την χορήγηση των σχετικών εντύπων και δικαιολογητικών.