Λειτουργεί ξανά το ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας

2013-11-22 09:34

Από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας γίνεται γνωστό ότι επαναλειτουργεί το Κέντρο Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) Ηγουμενίτσας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση

των ενδιαφερομένων αναφέρονται τα εξής:

1) Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) Το παλιό δελτίο Τεχνικού Ελέγχου οχήματος

β)Την  άδεια κυκλοφορίας οχήματος

γ) Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο τους

2) Για τον έλεγχο μεγάλων οχημάτων (φορτηγά-λεωφορεία) οι ενδιαφερόμενοι

πρέπει να φέρουν αναμονές του αέρα στο σύστημα πέδησης  (αερόφρενα).