Κινητοποιήσεων συνέχεια στους Δήμους του νομού Θεσπρωτίας

2013-07-10 17:46

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας συγκάλεσε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

έκτακτη Γενική Συνέλευση και αποφάσισε να προκηρύξει για την Πέμπτη11 Ιουλίου 2013 και νέα 24ωρη Απεργία και να συγκαλέσει στις 10.00 π.μ. νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες-κινητοποιήσεις.