Θερινό ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων&αρχαιολογικού μουσείου Ηγουμενίτσας

2013-06-07 19:08

Ενόψει της θερινής περιόδου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και

τον έγκαιρο προγραμματισμό επισκέψεων σε προορισμούς αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στη Θεσπρωτία, τέθηκε σε ισχύ το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τόσο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας, όσο και των τριών επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων (των Γιτάνων στον Δήμο Φιλιατών, του Πύργου Ραγίου στον Δήμο Ηγουμενίτσας και της Ελέας στον Δήμο Παραμυθιάς)  Το νέο διευρυμένο ωράριο  θα είναι σε ισχύ έως και τις 

15 Σεπτεμβρίου 2013

 

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

Τρίτη έως Κυριακή: 8.00-21.00---Δευτέρα: κλειστό

 

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Ελέα &Γίτανα:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30-14.30 ----Σάββατο-Κυριακή κλειστοί

 

Πύργος Ραγίου :

Τρίτη έως Κυριακή: 7.30-14.30--- Δευτέρα: κλειστός

Περισσότερες πληροφορίες για επίσημες αργίες, εκδηλώσεις και τυχόν τροποποιήσεις του ισχύοντος ωραρίου:

 

Τηλ.: +30 26650.29177, 29178 (Γραφείο ΛΒ΄ ΕΠΚΑ), 26887 (Πύργος Ραγίου), 28539, 21417 (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας)

Fax: +30 2665.0. 25133

 

Εmail: lbepka@culture.gr

webpage: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3343 (Αρχ/κό Μουσείο Ηγουμενίτσας)

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2597 (Αρχ/κός χώρος Πύργου Ραγίου) http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2587 (Αρχ/κός χώρος Ελέας)

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2640 (Αρχ/κός χώρος Γιτάνων)