Η οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Απριλίου

2014-04-27 10:24

Τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 17-04-2014 συνεδριάσεως.

Τα θέματα τα οποία άπτονται του νομού μας είναι τα εξής:

1) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Σαλονίκης-Ελευθεροχωρίου», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ.

2) Έγκριση των Πρακτικών Νο1/02-04-2014 και Νο2/15-04-2014 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2014 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

3) Έγκριση του Πρακτικού Νο1/02-04-2014 της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ του Νομού, ο οποίος κατέστη άγονος και έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

4) Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 1976/2010 Αίτηση Αναιρέσεως και των με αριθμό 809/2012 προσθέτων λόγων αυτής, της αριθμ. 160/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, του Σπυρίδωνος Νίκα, κατοίκου Πηγαδουλίων του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

5) Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντίνου Αθανασίου και Δακούκη Ηλία, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε σεμινάριο που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 σχετικά με το έργο «Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση των διπλωμάτων οδήγησης στις 13 Περιφέρειες» και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

6) Έγκριση μετακίνησης του Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 12 έως 14-05-2014, για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.&Α. με τίτλο: «Η εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δίκαιου στην Ελλάδα» και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

7) Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Άννας Δήμα στην Κέρκυρα την 5/5/2014 προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας, για υπηρεσιακή υπόθεση, βάσει της υπ’ αριθμ. 220/2013 κλήσης του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

8) Έγκριση συνδιοργάνωσης διήμερου σεμιναρίου με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιατών, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, την ΟΛΗΓ Α.Ε και τον Δήμο Σουλίου με τίτλο «Τουρισμός και Περιβάλλον» στις 10-11 Μαΐου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

9) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

10) Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης των Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών 2014 καθώς και των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.