Η ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας καταγγέλλει ως παράνομη την σύνθεση του Δ.Σ

2013-11-01 13:22

Στις 17-4-2013 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στην ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας για την ανάδειξη του Διοικητικού

Συμβουλίου (Δ.Σ.). Κατά παράβαση τόσο του καταστατικού της ΕΛΜΕ (άρθρο 34) όσο και του Ν.1264/82 η κατανομή των εδρών έγινε ως εξής: Αγωνιστική Συνεργασία 3 έδρες, Ενιαίο Ψηφοδέλτιο 2 έδρες, Αριστερή Παρέμβαση 1 έδρα, ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 1 έδρα ενώ είναι ως εξής: Αγωνιστική Συνεργασία 3 έδρες, Ενιαίο Ψηφοδέλτιο 3 έδρες, Αριστερή Παρέμβαση 1 έδρα. Μόλις έγινε αντιληπτό “το λάθος”του εκλογικού αποτελέσματος ενεργήσαμε καταστατικά και ζητήσαμε με επίσημο έγγραφο την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. (εντός 5 ημερών σύμφωνα με το καταστατικό) για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Ο Πρόεδρος Καραπάνος Ευάγγελος αρνήθηκε τη συνεδρίαση του Δ.Σ. νομιμοποιώντας έτσι “το λάθος. Η κωλυσιεργία από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. αποδεικνύει ότι ενδιαφέρονται μόνο για τα κομματικά-ατομικά συμφέροντά τους