Ημερίδα με θέμα: « Εθελοντικές ομάδες και προσωπικότητες που με τις ευεργεσίες τους διαμόρφωσαν ιστορικό εθνικό υπόβαθρο στο χώρο της Θεσπρωτίας και έδωσαν χαρακτηριστικές πινελιές στην εικόνα του τόπου μας»

2014-01-09 11:49

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΝΗΛΙΚΕΣ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. ) και εθνικών πόρων, το ΚΠΕ (Κέντρο Περιβαλοντικής Εκπαίδευσης) Φιλιατών προγραμματίζει την διοργάνωση ημερίδας με θέμα:

«Εθελοντικές ομάδες και προσωπικότητες που με τις ευεργεσίες τους διαμόρφωσαν ιστορικό εθνικό υπόβαθρο στο χώρο της Θεσπρωτίας και έδωσαν χαρακτηριστικές πινελιές στην εικόνα του τόπου μας ».

Η ημερίδα απευθύνεται σε ενήλικες καθώς και σε εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας συνολικά περίπου 110 συμμετέχοντες.

Η διοργάνωση αυτή θα έχει υποστήριξη από του Δήμους Φιλιατών και Σουλίου.

Θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Παραμυθιάς και συγκεκριμένα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με την ονομασία «Καρκαμίσι» την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 στις 18:00.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας είναι εδώ: πρόγραμμα.doc (80896)