Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-07-23 12:34

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης (σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας) τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 15-07-2013 συνεδριάσεως.

1)Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. και του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β Φάση», αναδόχου Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ. – ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ.

2)Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προμήθεια – Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη θέση «ΑΓΙΟΝΑΖΙ», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

3)Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουμπούκη, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεμιναρίου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2779/88475/15-07-2013 του Υ.Α.Α. & Τροφίμων στις 17 και 18 Ιουλίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

4)Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και διάθεση των πρακτικών του Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», στη διοργάνωση του οποίου συμμετείχε η Π.Ε. Πρέβεζας, με ανάκληση της σχετικής αριθμ. 14/467/30-04-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

5)Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.