Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-07-29 19:03

Tην Τετάρτη 31-07-2013, και ώρα 13.00,  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

η οποία και αναμένεται να προβεί στην επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης, από 24-07-2013 συνεδριάσεως. Τα θέματα τα οποία άπτονται της Περιφερειακής Ενότητας  Θεσπρωτίας και περιλαμβάνονται στην ημερήσια  διάταξη είναι τα εξής:

1) Έγκριση του πρακτικού Νο 3/29-07-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, για το Πρόγραμμα  δακοκτονίας έτους 2013 στο Νομό Θεσπρωτίας, ως προς το σκέλος αυτού που αφορά στην προμήθεια 250 λίτρων του σκευάσματος FASTAC 10 SC (Alphacypermethrin 10% β/ο SC) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 

2) Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων α)  Spinosad (0,024%β/ο) 1.200 λίτρων και β) EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC ) 1.100 λίτρων, για το Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

3) Έγκριση δαπάνης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού της  Π.Ε Θεσπρωτίας.

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια θεϊκής αμμωνίας για το πρόγραμμα δακοκτονίας της  Π.Ε Θεσπρωτίας.