Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής για τη συνεδρίαση της Πέμπτης 29 Μαΐου 2014

2014-05-28 19:41

Την Πέμπτη 29-05-2014 και ώρα 9.00  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-05-2014 συνεδριάσεως. Τα θέματα που αφορούν στο νομό μας είναι τα εξής:

1)Έγκριση δαπάνης σύνδεσης με την ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης – ηλεκτροβάννας – του έργου της  Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β’ φάση».

2)Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση τμήματος του δικτύου της ΔΕΗ, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος – Λύγγος)» που αφορά Υ/Σ 8&9στα Πετράλωνα.

3)Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση τμήματος του δικτύου της ΔΕΗ, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος – Λύγγος)» που αφορά Υ/Σ 1 στο Γραμμένο..

4)Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών», αναδόχου «Κ/Ξ  ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ – ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ».

5)Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού από Μορφάτι έως Μεσοβούνι ΤΚ Σπαθαραίων)», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.

6)Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τεχνική έκθεση Π.Ο.Α.Υ. Θεσπρωτίας, περιβαλλοντική εκτίμηση», προεκτιμώμενης αμοιβής € 10.000,00 με ΦΠΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 2στ) του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/06.

7)Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη αποτύπωσης δικτύων Ο.Κ.Ω. (αποχέτευσης, Ύδρευσης κλπ) βόρειας εισόδου πόλης Ηγουμενίτσας (Από κόμβο «Ντάσιου» έως ΔΕΗ)»,  προεκτιμώμενης αμοιβής € 12.300,00 με ΦΠΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 2στ) του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/06.

8)Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 28/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

9)Έγκριση τροποποίησης της από 12-07-2013 όπως τροποποιήθηκε την 19-11-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Σωτηρίου Χρ. Γεωργούλη, Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013.

10)Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση και διανομή βιβλίου στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Οι Δρόμοι της Πόλης μας) των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.

11)Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας α) επισήμων αγώνων στίβου όλων των κατηγοριών «3α ΓΙΤΑΝΕΙΑ», την 01-06-2014 και β) της «33ης Πανελλήνιας Συγκέντρωσης Μοτοσυκλετιστών», από 4 έως 9-06-2014.

12)Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου και Τσουμέτη Αναστασίας στο Split της Κροατίας, από 25 έως 29-05-2014, για την συμμετοχή τους στο συνέδριο του έργου «ADRIATIC MODEL FOREST-AMF», και έγκριση των σχετικών δαπανών.

13)Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κίτσιου Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 18/6/2014, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ και έγκριση των σχετικών δαπανών.

14)Έγκριση των Πρακτικών Νο1/09-05-2014 και Νο2/23-05-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια τόνερς, μελανιών και μελανοταινιών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των γραφείων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ηγουμενίτσας, έτους 2014 συνολικού προϋπολογισμού € 19.721,54 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

15)Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-04-2014 της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 20.182,41 με ΦΠΑ.

16)Έγκριση του Πρακτικού Νο1/02-05-2014 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού, για την για την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον  από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 97.032,91 με ΦΠΑ.