Εφικτή πλέον η σύνδεση Ηγουμενίτσας-Βόλου

2013-07-09 19:37

Η Κομισιόν ενέκρινε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας επένδυση ύψους 41,9 εκατ. ευρώ από

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για ένα οδικό έργο στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Η κατασκευή νέων τμημάτων μήκους 7,8 χιλιομέτρων και η αναβάθμιση των υπαρχόντων τμημάτων της Εθνικής Οδού Λάρισας - Τρικάλων, μήκους 16,2 χιλιομέτρων, εκτιμάται πως θα ωφελήσει τον πληθυσμό των δύο πόλεων, που ανέρχεται περίπου σε 400.000 άτομα, καθώς και την οικονομία των περιοχών της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Το έργο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της σύνδεσης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας (Ήπειρος, Ιόνιο πέλαγος) με το λιμάνι του Βόλου (Θεσσαλία, Αιγαίο πέλαγος).

Στα θετικά της υπόθεσης συγκαταλέγεται και η δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας (όσο διαρκέσει το έργο βεβαίως), στοιχείο σημαντικό αν μην τι άλλο στους χαλεπούς και βάρβαρους  καιρούς που ζούμε.

Πρόκειται για ένα από τα λεγόμενα «μεγάλα έργα», η συνολική δημόσια χρηματοδότηση των οποίων (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου υπόκειται σε ειδική απόφαση της Κομισιόν, ενώ άλλες κατηγορίες έργων εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Το ποσό που έχει διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2007 - 2013 ανέρχεται συνολικά σε 20,4 δισ. ευρώ περίπου.