Εποχικές προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

2013-07-05 16:47

Στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4 μήνες)

προχωρά η ΛΒ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γ.Γ. Πολιτισμού που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα. Οι εν λόγω υπάλληλοι αναμένεται να καλύψουν εποχικές ανάγκες, εξ΄ου και η 4μηνη σύμβαση. Πρόκειται για :

3 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
1 ΔΕ Νυχτοφύλακας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στα γραφεία της προαναφερθείσας υπηρεσίας επί της οδού Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα εντός δέκα (10) ημερών (ημερολογιακά). Η προθεσμία των 10 ημερών άρχεται την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της εν λόγω υπηρεσίας και δη στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ηγουμενίτσας.

Για τηλεφωνικές πληροφορίες και διευκρινίσεις απευθυνθείτε στον κ. Κωνσταντίνο Μπίκα , καθώς και στην κ. Γεωργία Βασιλείου, τηλ:  26650.29177-8.