Ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Ανάδειξη Κάτω Πόλης Γιτάνων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας.

2013-12-11 22:24

Η ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διοργανώνει την Κυριακή, 15.12.2013 και ώρα 11:30

ενημερωτική ημερίδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου ανάδειξης της Κάτω Πόλης των Γιτάνων Θεσπρωτίας. Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ε.Π. "Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013" του ΕΣΠΑ και επικεντρώθηκε στην ανάδειξη του ανατολικού τμήματος του οχυρωμένου οικισμού των Γιτάνων, που ονομάζεται συμβατικά "Κάτω Πόλη". Με την ολοκλήρωση των εργασιών, που αποτελούν οργανική συνέχεια του έργου "Ανάδειξη - Aνάπλαση αρχαιολογικού χώρου Γιτάνων" της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, έχουν αναδειχθεί τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαίου οικισμού και έχει καταστεί προσβάσιμο στο κοινό το σύνολο σχεδόν του αρχαιολογικού χώρου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι εργασίες και οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της "Κάτω Πόλης", τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και, τέλος, οι μελλοντικές -άμεσες και περισσότερο μακροχρόνιες- προοπτικές αξιοποίησης του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού χώρου.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.