Εκκίνηση ιστοσελίδας

2013-04-01 00:00

Η εν λόγω ιστοσελίδα, στην τωρινή της μορφή,  είδε το φως της δημοσιότητας την 1η Αρπριλίου. Στόχος μας είναι η ενημέρωση για νέα τα οποία άπτονται του χωριού μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και η ανάδειξη και η περαιτέρω προβολή της Πέρδικας.