Εικοσιτέσσερα συνολικά έργα μέσω ΕΣΠΑ στην Θεσπρωτία

2013-10-20 10:02

Είκοσι τέσσερις πράξεις με προϋπολογισμό 112 εκ ευρώ υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,

μέσω  του ΕΣΠΑ Ηπείρου, με τις οποίες βελτιώνονται ουσιαστικά οι υποδομές και η καθημερινότητα των πολιτών της.

Τα έργα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως παρουσιάστηκαν σε σχετική εκδήλωση είναι τα εξής:

1)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΡΤΕΡΙ – ΓΕΡΑΚΑΡΙ – ΠΑΡΓΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 14+937.20

Προϋπολογισμού: 45 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αφορά τη βελτίωση κατά τμήματα της οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας και συγκεκριμένα από την περιοχή Καρτερίου έως την έξοδο Πάργας, μήκους 14,9 χλμ. καθώς και την αποκατάσταση της κατολίσθησης στην περιοχής Γέφυρας Δέσπως μήκους 500μ περίπου.

ΦΑΣΗ: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και έχει δοθεί σε κυκλοφορία το μεγαλύτερο μέρος του 1ου τμήματος και ολοκληρώνονται οι εργασίες στο υπόλοιπο. Όσον αφορά 2ο τμήμα παρότι η σύμβαση κατασκευής έχει υπογραφεί από τις 26/4/2013 δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες καθώς εκκρεμεί η έγκριση τροποποίησης της μελέτης κατασκευής.

 

2)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Π/Υ: 1 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ισόπεδου κόμβου στο Δ.Δ. Μαυρουδίου του Δήμου Ηγουμενίτσας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας.

ΦΑΣΗ: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο κόμβος έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

3)ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡ. 9 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ

Π/Υ: 1,5 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βελτίωση του επαρχιακού δρόμου από την διασταύρωση της Ε.Ο. Παραμυθιάς Αθηνών (θέση αεροδρόμιο) μέχρι τον οικισμό Καρβουνάρι συνολικού μήκους παρέμβασης 6,2 χλμ.

ΦΑΣΗ: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο δρόμος έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

 

4) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Π/Υ: 5,7 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ:  ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικατάσταση 53χλμ πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης στα Δ.Δ. Νέας Σελεύκειας και Γκραικοχωρίου καθώς και στους οικισμούς Αγίας Μαρίνας, Σαρατίου, Λάκκας και Βασιλικού. Παρέμβαση που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενου νερού σε 6.000 περίπου κατοίκους.

ΦΑΣΗ: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου και έχει δοθεί σε χρήση.

 

5)ΎΔΡΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΑΓΩΓΩΝ ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΥΒΟΤΩΝ

Π/Υ: 8,6 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου και ενίσχυση των εσωτερικών υδραγωγείων Πλαταριάς και Συβότων με τη μεταφορά νερού από τις τοπικές γεωτρήσεις συνολικού μήκους δικτύου 20,8 χλμ. Παρέμβαση που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενου νερού σε 15.000 περίπου κατοίκους.

ΦΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 5/6/2012 με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τις 4/12/2013. Οι εργασίες κατασκευής του δικτύου έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό αλλά  λόγω καθυστερήσεων στην έναρξη των εργασιών εκτιμάτε ότι θα απαιτηθεί παράταση για την ολοκλήρωση τους.

 

6)ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Π/Υ: 1,79 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Eνίσχυση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση  των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ Ζερβοχωρίου και Προδρομίου του Δήμου Σουλίου. Παρέμβαση που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενου νερού σε 2.000 περίπου κατοίκους.

ΦΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 28/3/2013 με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τις 21/6/2014 και εκτελούνται οι εργασίες για την κατασκευή του έργου.

 

7)ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ-Τ.Κ ΧΟΙΚΑΣ-Τ.Κ ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Π/Υ: 953.700€

ΦΟΡΕΑΣ:  ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ενίσχυσης Υδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου -Τ.Κ Γλυκής και κατασκευή δεξαμενής 100μ3 προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υδρευτικές ανάγκες της περιοχής.ΦΑΣΗ: Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης.

 

8) ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΒΟΤΩΝ

Π/Υ: 1,37 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  - Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή  δίκτυου αποχέτευσης ακαθάρτων κι έτσι τα λύματα να διατίθενται σε βόθρους.

ΦΑΣΗ: Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της μελέτης.

 

9) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Π/Υ: 4,5 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης του Δ.Δ. Λαδοχωρίου με αγωγούς αποχέτευσης σε μήκος 17χλμ. Παρέμβαση που αποσκοπεί στην αύξηση κατά 5.750 περίπου κατοίκων που εξυπηρετούνται από τον βιολογικό καθαρισμό Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΦΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/7/2011 με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τις 11/3/2014 και εκτελούνται οι εργασίες για την κατασκευή του έργου.

10)ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (GR 2120009)

Π/Υ: 353.906€

ΦΟΡΕΑΣ:  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για το χαρακτηρισμό της περιοχής του δικτύου NATURA 2000 "Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη" (GR 2120009) ως προστατευόμενης. Η συγκεκριμένη περιοχή του δικτύου NATURA 2000 έχει έκταση 19.854,15 ha και έχει χαρακτηρισθεί ως ζώνη ειδικής προστασίας  σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).

ΦΑΣΗ: Συνεχίζεται η εκπόνηση της μελέτης.

 

11)ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (GR 2120007) ΚΑΙ "ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Π/Υ: 302.783€

ΦΟΡΕΑΣ:  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλλοντικής Μελέτης για το χαρακτηρισμό των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 "Στενά Παρακαλάμου (GR 2120007) & Όρη Παραμυθιάς (GR 2120008)" ως προστατευόμενων. Οι συγκεκριμένες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 έχουν συνολική έκταση 11.039,07 ha και έχουν χαρακτηρισθεί ως ζώνες ειδικής προστασίας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).

ΦΑΣΗ: Συνεχίζεται η εκπόνηση της μελέτης.

 

12)ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ-ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΥΖΝΤΙΝΑΣ

Π/Υ: 684.000€

ΦΟΡΕΑΣ: 8Η ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης (αντικατάσταση/επισκευή στεγών, στερέωση τοιχοποιιών, αποκατάσταση μορφολογικών στοιχείων κλπ.) στους ναούς Κοίμησης, Ταξιαρχών και Αγίου Αθανασίου του οικισμού. Θα δημιουργηθούν διαδρομές επισκεπτών και ο χώρος και τα μνημεία θα σημανθούν.

ΦΑΣΗ: Συνεχίζεται η αποκατάσταση του χώρου.

 

13) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗΣ ΓΙΤΑΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Π/Υ: 1 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ: ΛΒ’ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης (αντικατάσταση/επισκευή στεγώνστερέωση τοιχοποιιών, αποκατάσταση μορφολογικών στοιχείων κλπ.) στους ναούς Κοίμησης, Ταξιαρχών και Αγίου Αθανασίου του οικισμού. Θα δημιουργηθούν διαδρομές επισκεπτών και ο χώρος και τα μνημεία θα σημανθούν.

ΦΑΣΗ: Συνεχίζεται η αποκατάσταση του χώρου.

 

14)ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Π/Υ: 150.000€

ΦΟΡΕΑΣ: ΛΒ’ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μουσείου,

ΦΑΣΗ: Έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις και ο χώρος έχει δοθεί για χρήση.

 

15) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Π/Υ: 520.000€

ΦΟΡΕΑΣ:  ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Η πράξη αφορά την ανάπλαση - βελτίωση υφιστάμενων πεζόδρομων - κλιμάκων, συνολικού μήκους 340 μ. στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας, ώστε να αναβαθμισθεί η λειτουργικότητά τους και η αισθητική του κέντρου της πόλης.

ΦΑΣΗ: Διαγωνιστική διαδικασία η έκβαση της οποίας καθυστερεί λόγω δικαστικών εμπλοκών.

 

16) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1

Π/Υ: 7,6 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τη διαμόρφωση-βελτίωση της κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων, μήκους 1.300 μ., με τη δημιουργία κεντρικής νησίδας, εκατέρωθεν τη δημιουργία πεζοδρομίων-κύριας λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων-βοηθητικού δρόμου, καθώς και την κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων. Επίσης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση  παρόδων συνολικού μήκους 390 μ.

ΦΑΣΗ: Διαγωνιστική διαδικασία.

 

17) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Π/Υ: 3,28 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  - Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται για 6θέσιο Δημοτικό σχολείο που κατασκευάζεται στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης.Το κτίριο θα έχει 6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες υπολογιστών, φυσικών επιστημών, ξένων γλωσσών, αισθητικής αγωγής, χώρο φαγητού, χώρους διοίκησης και βοηθητικούς χώρους. Ενώ θα φιλοξενεί περίπου 230 μαθητές.

ΦΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 17/6/2010 με αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης  τις 17/6/2012. Οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου έχουν σχεδόν περατωθεί μετά από μεγάλη καθυστέρηση και αναμένεται η παράδοση του το προσεχές διάστημα.

 

18)ΠΡΟΣΘΗΚH ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Π/Υ: 1,05 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  - Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σε οικόπεδο με υπάρχον κτιριακό συγκρότημα, στο οποίο στεγάζονται το 1ο γυμνάσιο και το 1ο λύκειο Ηγουμενίτσας κατασκευάστηκε νέο ανεξάρτητο σύγχρονο κτίριο που λειτουργεί σαν κλειστό γυμναστήριο στο ισόγειο και ως αίθουσες διδασκαλίας του 1ου γυμνασίου στον όροφο φιλοξενώντας  περίπου 230 μαθητές.

ΦΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και λειτουργεί.

 

19) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Π/Υ: 10.502 €

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού για το 1ο Δημοτικό σχολείο Φιλιατών

ΦΑΣΗ: Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

 

20) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Ε.) ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Π/Υ: 65.652 €

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού για τα ΤΕ και τα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΦΑΣΗ: Υλοποίηση μέρους και σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

 

21)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Π/Υ: 261.335 €

ΦΟΡΕΑΣ:  ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παραμυθιάς και των Τ.Ε. των Σχολείων του Δήμου Σουλίου (Σύνολο 4).

ΦΑΣΗ: Υλοποίηση μέρους και σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

 

22).ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Τ.Ε.Π. Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Π/Υ: 9,3 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 4.600 μ2 για την λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην Ηγουμενίτσα που θα συνδέεται λειτουργικά με το Γ.Ν. Φιλιατών. Για την εξυπηρέτηση του ρόλου του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, προβλέπονται τα παρακάτω τμήματα: τμήμα επειγόντων περιστατικών και επειγόντων παιδιατρικών περιστατικών, μονάδες βραχυχρόνιας νοσηλείας 25 κλινών, ένα μικρό άσηπτο γενικό χειρουργείο και διαγνωστικά εργαστήρια. Περιλαμβάνονται επίσης  ο πλήρης εξοπλισμός, οι συνδέσεις με τα δίκτυα και η οδός πρόσβασης.

ΦΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτιρίου, ο δρόμος πρόσβασης και οι συνδέσεις με τα δίκτυα, ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί για την προμήθεια του εξοπλισμού. Μετά από πολυετή καθυστέρηση το έργο ολοκληρώνεται με την προμήθεια του εξοπλισμού και είναι πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την λειτουργία του κέντρου.

 

23)ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Π/Υ: 15,4 εκ€

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή νέου εξαώροφου κτιρίου κατ΄ επέκταση του νοσοκομείου, συνολικής επιφάνειας 5.941,57 τμ καθώς και ανακαίνιση χώρων των υφιστάμενων κτιρίων, επιφανείας 900 τ.μ περίπου. Με την παραπάνω  επέκταση, η συνολική δυναμικότητα του κτιρίου θα  φτάσει τις 127 κλίνες από τις 71 που περιλαμβάνει αυτή την στιγμή. Το έργο περιλαμβάνει επίσης και την προμήθεια - εγκατάσταση του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νοσοκομείου.

ΦΑΣΗ:Η σύμβαση υπογράφηκε στις 30/3/2009 με αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης  τις 30/3/2012. Μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση οι εργασίες κατασκευής του νέου κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου.  Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται εντός του προσεχούς εξαμήνου, ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί για την προμήθεια του εξοπλισμού. Πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας να προβεί σε όλες τια αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη λειτουργία της νέας μονάδας.

 

24) ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Π/Υ: 347.532€

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή  παιδικού σταθμού          συνολικού εμβαδού 802,31 τ.μ. η δυναμικότητα του παιδικού σταθμού είναι 34 θέσεων, με πρόβλεψη ανάπτυξης του σε παιδικό σταθμό 66 θέσεων.

ΦΑΣΗ: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και λειτουργεί.