Εγκρίσεις για έργα ύψους 2, 3 εκ. ευρώ σε Θεσπρωτία και Πρέβεζα.

2014-03-29 10:45

Αποφάσεις για έργα κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, των οποίων

ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ έλαβε, μεταξύ άλλων, στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναλυτικά και σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας εγκρίθηκε η δημοπράτηση των  εξής έργων:

1)"Ολοκλήρωση βατότητας Ηγουμενίτσας - Δρέπανο - Αγιονάζι"- Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 614.900 ευρώ

  • 2)"Αποκατάσταση ζημιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόμο Παλαιόκαστρο - Καρβουνάρι" - Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 614.980 ευρώ.

Αναδείχτηκαν οι ανάδοχοι των έργων:

  • "Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Γλυκής - Ποταμιά - Κυψέλη"- Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ (Ανάδοχος: Σδράλαγκας Κ. Γεώργιος)
  • "Περίφραξη γηπέδου Μαζαρακιάς, προϋπολογισμού 24.600 ευρώ (Ανάδοχος: Λαμπρινή Χ. Μπάγια)
  • "Επισκευή και στεγανοποίηση ομβροδεξαμενής Μαλουνίου Φιλιατών», προϋπολογισμού 18.434 ευρώ (Ανάδοχος: Κόντης Πέτρος του Αθανασίου)
  • "Προμήθεια ομαλών εκκινητών (soft ware 340 kwatt) και αυτόματου ισχύος (400-800Α) αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθάς (Γλυκή - Γαρδίκι), προϋπολογισμού 24.600 ευρώ (Ανάδοχος: Φωτίου Κ. Βασιλείου).

 

Επίσης, η Ο.Ε. ενέκρινε τις δαπάνες για τη μετατόπιση του δικτύου ΔΕΗ στο πλαίσιο κατασκευής των έργων:

  • "Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη - επέκταση) στην παλαιά γέφυρα στη θέση 'ΝΑΤΣΗ' στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών", προϋπολογισμού 4.681 ευρώ.