Δύο θέματα για την Πέρδικα στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

2013-08-27 10:20

Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού

Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

{Τα υπ΄αρ. 14&15 θέματα αφορούν στην Πέρδικα και για αυτά θα υπάρξει εκτενέστερη αναφορά,  ίσως και στην διάρκεια της ημέρας.}

1ο Θέμα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ενέργεια “Διάθεση χρήσης οχήματος συλλογής αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος.

2ο Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.624.535,59 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος” του ΕΣΠΑ για το έργο με τίτλο: “Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην Π.Ε.1” και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

3ο Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 6.300,00 € από το Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013 και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

4ο Θέμα

Λήψη απόφασης σχετικά με τη μίσθωση κτιρίων στην Ηγουμενίτσα για στέγαση Νηπιαγωγείων.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

5ο Θέμα

Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων για στέγαση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

6ο Θέμα

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών στο σύστημα άρδευσης του κάμπου Παραποτάμου”.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

7ο Θέμα

Έγκριση τελικού συγκριτικού πίνακα “Πράξη Εφαρμογής οικισμού Συβότων” Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

8ο Θέμα

Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπρασία του κοινόχρηστου χώρου επί της οδού “Κρυστάλη” στην πλατεία Δημαρχείου (έμπροσθεν του καταστήματος “Κρεοπωλείο” ιδιοκτησίας Δ. Μονάχου) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

9ο Θέμα

Εκμίσθωση έκτασης, μετά από δημοπράτηση, εμβαδού 4.500τμ από το υπ’ αριθ. 226 Κοινοτικό Τεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βλασίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον ελεύθερο σταυλισμό ζώων.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

10ο Θέμα

Εκμίσθωση έκτασης, μετά από δημοπράτηση, εμβαδού 4.000τμ στη θέση «ΞΕΝΕΣΗ» στο υπ’ αριθ. 10 κοινόχρηστο τεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

11ο Θέμα

Εκμίσθωση έκτασης, μετά από δημοπράτηση, εμβαδού 4.000 τ.μ στην Τοπική Κοινότητα Μαζαρακιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

12ο Θέμα

Εκμίσθωση έκτασης, μετά από δημοπράτηση, εμβαδού 4.000τμ στη θέση «ΛΙΚΕΘΙ» της Τοπικής Κοινότητας Μεσοβουνίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

13ο Θέμα

Εκμίσθωση έκτασης, μετά από δημοπράτηση, εμβαδού 4.000τμ στη θέση «ΣΤΡΟΥΘΙ – ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

14ο Θέμα

Έγκριση παραχώρησης έκτασης στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στην περιοχή «ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ» στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.3463/2006.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

15ο Θέμα

Επί της υπ’ αριθ. 05/22.02.2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας σχετικά με τη μετεγκατάσταση εργοστασίων παραγωγής ελαιόλαδου σε προβλεπόμενη από το ΣΧΟΟΑΠ περιοχή.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

16ο Θέμα

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση “Εικόνες της πόλης στον χρόνο” που διοργανώνει η ΛΒ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, στα πλαίσια του εορτασμού των “Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς”.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

17ο Θέμα

Συμμετοχή ή μη στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της “ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.”.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.