Δράσεις προβολής Ελληνικών Γεωπάρκων για το 2014

2014-01-30 18:37

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, στο

Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, συνάντηση του Εθνικού Φόρουμ των Ελληνικών Γεωπάρκων με κύριο αντικείμενο την καλύτερη προβολή των γεωπάρκων. Στη συνάντηση συμμετείχαν η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO κα Α.Τζιτζικώστα, οι εκπρόσωποι και των τεσσάρων Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων της Ελλάδας, του Γεωπάρκου Λέσβου (Ν. Ζούρος), του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη (Χ. Φασουλάς), του Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκου (M. Καμηλάρη) και του Γεωπάρκου Βίκου Αώου (Κ. Παπαηλίας, Χ. Παπαιωάννου και Π. Πάσχος), η Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωλογικής και Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Ε. Θεοδοσίου, εκπρόσωποι του ΙΓΜΕΜ (πρώην ΙΓΜΕ), Δρ. Ε. Μωραίτη και Γ. Βουγιουκαλάκης. Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε τα Ελληνικά Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα να συμμετάσχουν και εφέτος στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου ITB 2014 και να συνεργαστούν με τον ΕΟΤ για την προβολή των δυνατοτήτων εναλλακτικού τουρισμού, γεωτουρισμού και γαστρονομικού τουρισμού που προσφέρουν στον επισκέπτη τα ελληνικά γεωπάρκα, καθώς και τις δυνατότητες εκπαίδευσης και πληροφόρησης για το φυσικό περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι το περίπτερο των Γεωπάρκων έλαβε στην περσινή έκθεση το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Εναλλακτικού Τουρισμού.

Eπιπλέον, αποφασίστηκε σε συντονισμό με το σχεδιασμό δράσης της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, να κατατεθεί από κοινού πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για την οργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. στην Αθήνα, ώστε να προβληθούν τα Ελληνικά Γεωπάρκα, τα τοπικά προϊόντα των περιοχών και να τεθεί η βάση για την ενεργοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2004, σχετικά με την προστασία της Γεωλογικής Κληρονομιάς. Παράλληλα, στη συνάντηση του Ελληνικού Φόρουμ των Γεωπάρκων αποφασίστηκε και το Σχέδιο Δράσης για το 2014.

 

 Ο Συντονιστής του

Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων

Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς                                            Ο Συντονιστής του

Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων

Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος