Δημοπρατείται η ολοκλήρωση της βατότητας Ηγουμενίτσας - Δρέπανο - Αγιονάζι

2014-06-14 16:48

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή

της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε μεταξύ άλλων την δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση βατότητας Ηγουμενίτσας - Δρέπανο - Αγιονάζι»συνολικού προϋπολογισμού 614.900 ευρώ