Δημοπρατήσεις νέων έργων στην Ήπειρο

2014-10-04 18:01

Τη δημοπράτηση νέων έργων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της. Πρόκειται για τα εξής:

1) «Επένδυση πρανών ορύγματος πρωτεύουσας επαρχιακής οδού Κόμβος Βασιλικού - Μαζαρακιά - Κόμβος Καρτερίου με αγκυρούμενο συρματόπλεγμα (1η φάση ) Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ

  • 2) «Συντήρηση - αποκατάσταση δρόμων προς ιχθυοτροφεία Τσουκαλιό και Λογαρού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ
  • «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Ζερβού του Δήμου Ζηρού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ

Επίσης, η Ο.Ε. ενέκρινε την επαναδημοπράτηση των εξής έργων : «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ, και «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ, καθώς οι αρχικοί διαγωνισμοί είχαν αποβεί άκαρποι.

Τέλος η Ο.Ε. ενέκρινε τα πρακτικά των Επιτροπών Διεξαγωγής των διαγωνισμών για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στις Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.