Αύριο Παρασκευή η τακτική γενική συνέλευση του ΟΛΗΓ

2013-11-28 19:15

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου αυτής, καλείται το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) {ποιο; ποιου;}  μόνος και αποκλειστικός μέτοχος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., (άκουσον- άκουσον)  στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 29 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. στα γραφεία της εταιρείας, Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός - Νέος Λιμένας - 46100 Ηγουμενίτσα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2011 έως 3112-2011 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου