Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-03-18 19:22

Η οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στην σημερινή της συνεδρίαση έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας. Οι αποφάσεις αφορούν είτε σε αναδόχους έργων, είτε σε διαγωνισμό για την καταπολέμηση του δάκου των ελαιοδέντρων.

Ανάδοχοι έργων

Με αποφάσεις της Ο.Ε. προέκυψαν οι ανάδοχοι των έργων:

1)Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Μεσοβούνι - Μαζαρακιά Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 72.000 ευρώ (Ανάδοχος: Σδράλαγκας Κ. Γεώργιος)

2) «Μελέτη Αναθεώρησης και Διόρθωσης Σφαλμάτων εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ηγουμενίτσας», προεκτιμώμενης αμοιβής 36.900 ευρώ (Ανάδοχος: Μπίρμπος Βασίλειος - Σούφης Δημήτριος).

 

Διαγωνισμοί για την καταπολέμηση του δάκου

Τέλος, η Ο.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια των παρακάτω ανοιχτών  διαγωνισμών για έργα ψεκασμού ελαιοδέντρων:

«Παροχή υπηρεσιών  για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων  στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 97.032,91 ευρώ.