Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-03-10 20:04

Tη δημοπράτηση νέων έργων που αφορούν οδικές και γεωργικές υποδομές ενέκρινε στη σημερινή της

συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πρόκειται για τα εξής:

  • «Αρδευτικό έργο υψηλής ζώνης Κουκλιών», προϋπολογισμού 360.000 ευρώ
  • «Βελτίωση δρόμου Ρετσιανών - Καστανιάς» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
  • «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ανατολική – Κοτομίστα – Παλαιοχώρι» Π.Ε Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
  • «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
  • «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Σαλονίκης-Ελευθεροχωρίου» Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 135.000 ευρώ.

«Αποκατάσταση ζημιών 3Α επαρχιακής οδού Γερακάρι - Πλατανιά» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

  • Επίσης, εγκρίθηκε η διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και για το σχολικό έτος 2014-2015.
  • Τέλος, η Ο.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του έργου της Π. Ενότητας Θ. «Μετατόπιση αγωγού άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας Φιλιατών από τον χώρο κατασκευής της Ε.Ε.Λ. Φιλιατών», προϋπολογισμού 24.600 ευρώ.