Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου για το νομό Θεσπρωτίας

2013-10-15 18:13

Στην έγκριση προγραμματικών συμβάσεων και στη γνωμοδότηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

για έργα της Ηπείρου προχώρησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή της.

Αναλυτικά και σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά για τις Μ.Π.Ε. των έργων:

1) Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «Τσούμπα- Πέντε Πηγάδια- Τσούκα»,  περιοχής Λάκκας στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας.

2) Ερευνητικές εργασίες λατομείου μαρμάρων στη θέση «Ασφακιά», Τ.Κ. Μεσοβουνίου, του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε επίσης την τροποποίηση της από 30-03-2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Φιλιατών που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών», καθώς και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αναθεώρησης και διόρθωσης σφαλμάτων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ) του Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας» προεκτιμώμενης αμοιβής 39.600 ευρώ.