Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου

2013-07-24 09:54

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου στη χθεσινή συνεδρίασή της ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης:

Mεταξύ της Περιφέρειας (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έργο «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαζαρακιάς», συνολικού προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε πως η Περιφέρεια κρίνοντας σκόπιμο το έργο να είναι ολοκληρωμένο και όχι ημιτελές, προχωρά στη σύναψη της σύμβασης, παρά το ότι το συγκεκριμένο έργο ανήκε στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Μάλιστα, σημείωσε πως το ποσό που θα διατεθεί από την Π.Ε. Θεσπρωτίας ανέρχεται στις 170.000 ευρώ περίπου.

 

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε επίσης θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. των έργων:

  • «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW , υποσταθμός ανύψωσης τάσης 20/150 KV και γραμμής μεταφοράς 150 KV, στη θέση «Σπάθες» Π.Ε. Θεσπρωτίας» (κατά πλειοψηφία)
  • «Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων – υδρομαστεύσεων στην Δ.Ε. Αχέροντα του Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας» (ομόφωνα)
  • «Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων – υδρομαστεύσεων στην Δ.Ε. Παραμυθίας του Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας» (ομόφωνα)

Η γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναθεώρηση  του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.