Αποτέλεσματα εκλογών Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

2014-02-25 11:57

Διενεργήθηκαν πρόσφατα οι εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

και τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Η θητεία του νέου Δ.Σ όπως αυτό πρόεκυψε από  τις πρόσφατες αρχαιρεσίες εκπνέει στις  31/12/2017.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Α) Για πρόεδρο : υποψήφιος ο Σιντόρης Κων/νος

Επί συνόλου 71 εγγεγραμμένων ψήφισαν 63 .

Έγκυρα 52. Άκυρα-Λευκά 11.

Ο κ. Σιντόρης ως μοναδικός υποψήφιος έλαβε 52 ψήφους και ως εκ τούτου εκλέγεται πρόεδρος

 

Β) Για το Δ.Σ

Υποψήφιοι: Αθανασίου Σπυρίδων, Καραδημήτρης Ιωάννης, Κοσιώρη Ρεβέκκα, Μανδέλλας Σπυρίδων, Μητσιώνης Ερρίκος, Παππάς Πέτρος και Σιώχος Παναγιώτης.

Επί συνόλου 71 εγγεγραμμένων ψήφισαν 63. Έγκυρα 62. Άκυρα-λευκά 1.

Έλαβαν και εκλέγονται οι τέσσερις πρώτοι κατά σειρά:

1) Παππάς Πέτρος 37

2)Αθανασίου Σπυρίδων 36

3)Καραδημήτρης Ιωάννης 33

4)Μανδέλλας Σπυρίδων 33

5)Κοσιώρη Ρεβέκκα 30

6) Σιώχος Παναγιώτης 25

7) Μητσιώνης Ερρίκος 21.